Ing. Peter Jajcay - Daňový poradca Bratislava

Vedenie účtovníctva

Poskytujeme komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva v rozsahu:

spracovanie a archivácia prvotných účtovných dokladov,

vedenie účtovných kníh,

vedenie príslušných evidenčných kníh majetku a záväzkov,

spracovanie vyúčtovaní pracovných ciest,

vyhotovenie štatistických výkazov.