Ing. Peter Jajcay - Daňový poradca Bratislava

Spracovanie miezd

Spracovanie miezd zabezpečujeme v nasledujúcom rozsahu:

mesačné výplatné listiny a výplatné lístky,

mesačné výkazy do sociálnych inštitúcií,

vedenie mzdových a evidenčných listov v rozsahu podľa platných predpisov,

prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z vyplatených príjmov,

vystavovanie potvrdení pre zamestnancov,

ročné vyúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti zamestnancov,

ročné hlásenie o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z vyplatených príjmov zo závislej činnosti.