Ing. Peter Jajcay - Daňový poradca Bratislava

Účtovné poradenstvo

Účtovné poradenstvo vykonávame v nasledujúcom rozsahu:

metodická pomoc ekonomickým útvarom pri komplexnom návrhu jednotlivých okruhov účtovníctva,

poradenská činnosť v oblasti aplikácie účtovných metód,

poradenská činnosť v prípadoch účtovania jednotlivých účtovných operácií,

spolupráca a poradenstvo pri identifikácii a účtovaní závierkových účtovných operácií a pri zostavovaní účtovnej závierky.