Ing. Peter Jajcay - Daňový poradca Bratislava

Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo vykonávam v nasledujúcom rozsahu:

  • podpora ekonomického útvaru, telefonické resp. e-mailové konzultácie,
  • spracovanie písomných stanovísk na zadané otázky,
  • vykonávanie daňových auditov s odporúčaniami,
  • zostavovanie daňových priznaní,
  • posudzovanie obsahu obchodných, občiansko-právnych a pracovných zmlúv z daňového hľadiska,
  • komplexné zastupovanie klienta pred daňovým úradom, vrátane zastupovania pri daňových kontrolách,
  • registrácie klienta pre daňové účely,
  • optimalizácia daňových povinností,
  • navrhovanie optimálnych daňových riešení pri realizácii podnikateľských zámerov.