Vedenie účtovníctva


  • Poskytujeme komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva v rozsahu:

  • spracovanie a archivácia prvotných účtovných dokladov,
  • vedenie účtovných kníh,
  • vedenie príslušných evidenčných kníh majetku a záväzkov,
  • spracovanie vyúčtovaní pracovných ciest,
  • vyhotovenie štatistických výkazov.