Účtovné poradenstvo


  • Účtovné poradenstvo vykonávame v nasledujúcom rozsahu:

  • metodická pomoc ekonomickým útvarom pri komplexnom návrhu jednotlivých okruhov účtovníctva,
  • poradenská činnosť v oblasti aplikácie účtovných metód,
  • poradenská činnosť v prípadoch účtovania jednotlivých účtovných operácií,
  • spolupráca a poradenstvo pri identifikácii a účtovaní závierkových účtovných operácií a pri zostavovaní účtovnej závierky.