Spracovanie miezd


  • Spracovanie miezd zabezpečujeme v nasledujúcom rozsahu:

  • mesačné výplatné listiny a výplatné lístky,
  • mesačné výkazy do sociálnych inštitúcií,
  • vedenie mzdových a evidenčných listov v rozsahu podľa platných predpisov,
  • prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z vyplatených príjmov,
  • vystavovanie potvrdení pre zamestnancov,
  • ročné vyúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti zamestnancov,
  • ročné hlásenie o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z vyplatených príjmov zo závislej činnosti.